Sågning

Saw

Lösningen för era behov vid breda stänger I tjocklekar från medelgrovt till grovt.

Dimensioner

  • Max format: 8 x 3 m
  • Max tjocklek: 560 mm

Toleranser* (exklusive lutning snitt)

Längd < 3 m  
Längd 0/+3 mm
Bredd < 1 m 0/+2 mm
Bredd > 1 m min. tolerans 0/+4 mm
Längd 3-6 m  
Längd 0/+5 mm
Bredd < 1 m 0/+2 mm
Bredd > 1 m min. tolerans 0/+4 mm
Längd  > 6 m  
Längd 0/+8 mm
Bredd < 1 m 0/+3 mm
Bredd > 1 m min. tolerans 0/+4 mm

 * Andra dimensioner (varierar enligt form, radie, tjocklek).

Skriv till oss

Skicka oss era filer i dxf format.

Kontakta oss för planhet, rakhet och formtoleranser på era skurna detaljer.